Friday, May 25, 2018                                       RussiaUSAChinaVietnam Secure ConnectionHome
   Đăng nhập                 Đăng ký        Bảng giá và thanh toán tiền         VPN
купить прокси, купить vpn, buy vpn, buy socks, Anonymous proxy
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
ICQ:
        

Jabber:
   support@j.vip72.org
   support1@j.vip72.orgCheck your IP/DNS:
        check2ip.com

OpenVPN Service:
        dblvpn.com

Mirrors:
        vip72.org
        vip72.com
        vip72.asia

DO NOT try to use another websites!


Your personal VPN provider
V.I.P.
OpenVPN
DoubleVPN Service
Proxy/Socks Service • Luôn luôn hiện hữu một số lượng lớn online socks và proxy trên server
  NOW: 20657 IP in 190 countries
 • Cấp độ nặc danh cao Ц chúng tôi đưa ra sự đảm bảo, rằng proxy trên server của chúng tôi hoàn toàn nặc danh
  ( có nghĩa là không bị lưu log và không làm suy biến tên gọi sau http)

 • Giá cả là rẻ nhất cho sự truy cập không giới hạn với chất lượng cao nhất
 • Nguyên tắc của chúng tôi là Ц mua nhiều hơn Ц trả ít hơn
 • Có nhiều tính năng lựa chọn proxy thích hợp với Quý khách hơn Ц sự lọc với nhiều tính năng như
  Ц IP, Tên miền, Ngôn ngữ, Thời gian up, Đất nước, Thành phố, Vùng
 • Những proxy không dùng sẻ không bị thiêu hủy khi Quý khách hết hạn sử dụng tài khoản
 • ICQ bot cho mọi giá cước sử dụng
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp qua ICQ
 • Hệ thống trả tiền tự động qua các hệ thông tiền tệ phổ biến như Webmoney, Bitcoin
 • Dịch vụ sủ dụng tốt cho protocol được bảo vệ https
 • Tất cả những gì Quý khách cần cho việc đăng nhập vào dịch đó là đăng ký và trả tiền!  Новости/News
 • 16.12.2017
  Happy New Year 2018 ! Plans for 1 and 3 years with free OpenVPN as bonus!

  Now we accept LITECOIN as payment method for socks and proxy. Low transaction fee and fast transaction processing - it could be really better for micropayments.

 • 18.09.2017
  We recommend to buy bitcoin here: wex.nz

 • 11.09.2017
  Support #2 ICQ has been changed. Actual contacts on the left on this page

 • 14.07.2017
  VIP72 works for you within 11 years! Great days for big discounts. Special promo plans already available

 • 10.04.2017
  Socks Client has been updated (1.8.3) Update is high priority and affect GEO database

 • 05.11.2014
  We offer new prices for all accounts, registered after '05 november 2014 00:00'. Customers, which registered till that date will be able to use old prices

 • 01.2010
  All our customers having paid socks account, have possibility absolutely free of charge to take 'OpenVPN Lite'

 • Đăng nhập           Đăng ký           Bảng giá và thanh toán tiền            Dịch vụ VPN         Risks Acknowledgment         Nguyên tắc sử dụng         
  VIP Technologies © 2006-2018.